Årsmøte 2023

Generalforsamling 2023 for Skarsdalen Vel ble avholdt 18. april på Vøyenenga skole i Bærum.

Innkalling og årsmelding:

Innkalling_til_GF_Skarsdalen_Vel_2023_vers._1_final.pdf

Protokoll:

DocuSign_Protokoll_fra_Årsmøte2023.pdf