Aktuelt 2020

Om Gapahuk - se nedenfor

Noen hovedpunkter fra året som snart er over

Desember 2020 - Roar Haaland Johansen, leder

Jeg har forsøkt å oppdatere etter hvert som litt viktigere ting har vært diskutert eller avklart for oss i Skarsdalen, men setter uansett opp dette sammendraget og håper noe av informasjonen er nyttig for dere alle.

 • Gapahuken vår ved Damtjern er satt i produksjon og vil bli oppført til vinterferien. Vi håper at den vil bli et populært mål for skiturer, aking og annen vintermoro, samt samlingspunkt for bading eller fiske om sommeren. Vi får også bord og benker. Felles dugnad for å beise gapahuken tar vi til sommeren.

 • Sau i dalen har nok kommet for å bli. Vi har hatt møte sammen med vår nabokommune og med sauebonde Elling Fekjær. Han beklager de utfordringene noen av oss opplevde i sommer, og vi diskuterte hva vi kan gjøre for å lempe på noen av de opplevelsene man hadde. Først og fremst er det hytteeieren sitt ansvar å beskytte sine verdier mot sau og annen budskap/dyr. Inngjerding av deler av tomten var også diskutert, og Flå kommune har kommet med forskrifter på dette. «Nofence», er et GPS-produkt som definerer hvor sauen kan ferdes og som søya bærer på deg sammen bjella. Dette ble sett på som dyrt, dvs under 2000kr per enhet og om bonden alene skal ta denne kostnaden, kommer det ikke til å skje. Vi i styret er villige til finne en løsning der man sammen, velet og berørte hytteeiere og bonden, kan spleise på slike enheter for å teste dette på 10-20 søyer. Dette er ca. det antallet som har beveget seg over til oss for så å definere et usynlig gjerde ovenfor hyttefeltene. Denne dialogen fortsetter.

 • Retningslinjer for inngjerding av deler av hyttetomtene våre som nevnt ovenfor er gitt av Flå kommune og er som følger. Man må søke kommune for å sette opp gjerde.

  • Type gjerde: Skigaard

  • Høyde minimum 1.2 m

  • Farge: Mørk grå eller brun/mørkebrun

  • Maks størrelse: 400m2

 • Det har også vært spørsmål rundt størrelse på hytter som kan bygges i Skarsdalen, da det er forskjellige reguleringsbestemmelser innad i dalen. Kommunen, selv om ikke alt er formalisert, opererer innenfor følgende prinsipper:

  • 120m2 stor hytte kan ha 5 meter gesims

  • 100m2 stor hytte kan ha 5,5 meter gesims.

  • 30 m2 stort uthus/vedskjul og 36 m2 parkeringsområde

  • Alt utover dette vil være dispensasjonssøknad

 • Hytteråd i Flå kommune er etablert, og første møte ble avholdt 2/10 etter initiativ fra Skarsdalen og Høgevarde Vel. 6 velforeninger møtte og ordfører samt kommunedirektør var til stede. Formålet er å ha en portal inn til de som bestemmer i kommunen og bli tatt med på råd når planer skal legges som berører oss hytteeiere. Neste møte er berammet 31.03.2021. Kom gjerne med innspill til styret om det er ting vi skal ta videre med til kommunen.

 • Fisket er som dere sikkert har sett på Facebook blitt veldig populært og ikke minst mye bedre de siste årene. Til sommeren åpner vannene rundt Harehopp, og det blir spennende å se resultatet. Mange flotte vak og liv er observert. Flå Østre Grunneierlag jobber aktivt med å kultivere og forvalte vannene inne på fjellet, samt kalke vannene nede i dalen. Her nede er det fiskegruppa som gjør det meste av kultiveringen, med støtte fra grunneierne og NJFF. I Svangtjern er fiske gratis for dere som er medlemmer i vellet, ellers koster det 400kr i året å fiske i alle vann. Kan rapportere at det i år er tatt flere fisk som nærmer seg 500 gram i Damtjern. Martin Becks scannet hele Damtjern i år for å kartlegge bunnforholdene og vi fant det dypeste punktet til å være 19 meter (se eget innlegg om dette). Takk skal du ha. Fiskedagen ble atter en suksess og vi planlegger en ny dag rett før skolestart i 2021. Isfiske er også moro, og ørreten er bitevillig nede i dalen så vel som inne på fjellet. Skitt fiske, så sees vi langs vannkanten 😊

Vi kommer til å lage en «Faktaboks» på nettsiden vår, der vi vil legge all nyttig informasjon og retningslinjer fra kommunen som beskrevet over. Hytteråd, styremøter, aktiviteter og andre ting som opptar oss, vil vi fortløpende legge ut på Facebook eller nettsiden vår.

Vi bruker mye tid for å jobbe med å markere oss så godt vi kan i lokalsamfunnet og holder tett kontakt med de folkevalgte og administrasjonen i tillegg til våre grunneiere og naboer. Vi er også veldig interessert i å høre fra dere om det er andre ting vi skal ta opp med kommunen eller andre ønsker vi skal jobbe for i dalen vår. Jo flere vi er sammen om dette, jo bedre er sjansen for at vil kan få til det vi ønsker. Legger derfor inn dette lille støtet for at så mange av oss hytteeiere som mulig velger å være medlem i vellet vårt. Vi sender ut en påminnelse til alle som enda ikke har benyttet muligheten til å være medlem i 2021, om å melde dere inn ved å betale 300 kr for året som kommer.

"Dampehuken" settes opp ved Damtjern

November 2020

Styret i Velet har fått tilsagn på 150,000 kroner inklusiv moms fra Infrastrukturfondet for å bygge en Gapahuk ved «Badestranda» ved Damtjern. Denne gapahuken er planlagt til å være en helårs-gapahuk for bading, fisking, aking, skøyter og ikke minst ski når den nye løypetraseen legges i forbindelse med sammenkoblingen av Skarsdalen og Turufjell. Kartet viser plassering, men på grunn av at vi ligger innenfor 50 meter fra vannkanten, måtte det søkes om dispensasjon hos Flå Kommune og hos Fylkesmannen. Vi har nå fått tilsagn og arbeidet med å sette opp gapahuken ble startet med dugnad fra frivillige lørdag 7. november. Det ble fjernet en del trær og kratt og satt opp fundament. Planen er å ferdigstille gaphuken innen Påsken 2021. Når byggverket står ferdig blir det igjen dugnad med beising og rydding.

Vi håper den blir mye brukt!

Gapahuken settes opp noen få meter fra bredden av Damtjern og det ryktes om at det også kan bli litt damp fra svette mennesker der i fremtiden, vi får se.. I henhold til ryktene kan kanskje "Dampehuken" bli et passende navn..
Beliggenheten er i hvertfall veldig fin med liten sandstrand og gode bademuligheter.Det blir også satt opp benker og ildsted.