Aktuelt 2021

Spørreundersøkelse i Skarsdalen

Februar 2022

Styret i Skarsdalen Vel ønsket å forstå bedre hva våre medlemmer mener og deres ønsker i forhold til det som skjer i Skarsdalen og nærliggende områder. Det er mye som skjer i nabolaget med Turufjell, Høgevarde, Norefjell og det er også muligheter for ny utbygging rundt Damtjernhallin 2 og Grautbekken.

For at styret på beste måte skal kunne representere våre medlemmers ønsker og meninger var ønsket å kartlegge hva den generelle oppfatningen er rundt flere saker og temaer som pågår eller planlegges i kommunen. Undersøkelsen var anonym, men deltagere kunne også oppgi epost adresse for eventuell kontakt.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer i desember 2021 og ble også lagt ut på vellets Facebook-side slik at alle med tilknytning til Skarsdalen Vel kunne sende inn svar. Det var mottatt 168 svar når undersøkelsen ble lukket i Januar 2022. Under er resultater fra undersøkelsen. Om du har kommentarer til undersøkelsen send gjerne epost til Skarsdalen Vel.

Sp. 18: Er det ting dere mener styret bør gripe fatt i og eventuelt ta opp med Flå kommune?

60 svar

 1. Stopp videre utbygging.

 2. Forby bygging av hytter høyere opp enn Tusenmeteren. (LNF område)

 3. Renovasjon / Miljøstasjon ved Setra og Damtjern

 4. Jeg kjøpte tomt i Skarsdalen primært for naturen og jaktmuligheter. Dette er i ferd med å forsvinne. Der jeg tidligere jaktet orrfugl hørte jeg i år bare sprengningssalver. Ingen orrfugl igjen. Hadde vært fint med litt forutsigbarhet for fremtidige naturopplevelser.

 5. Nivået på eiendomsskatt, få fortgang i vei til Turufjell

 6. Få nedjustert alt av ny hyttebygging

 7. Styret må ivareta Skarsdalen sitt særpreg som langt på veg framstår som eit spredt hytte- og friluftsområde. Ei utbygging tilsvarande den som i dag foregår på Turufjell og som det er planar om i Damtjernhallin 2 og Grautbekken vil urbanisere og ødelegge noverande turområde. Ikkje flytt byen til fjellet!

 8. Alle veier må inn i felles avtale, årlig veiavgift etter en sonemodell, alt for mye styr i dag.

 9. Fungerende / gode lokal vannforsyning bør beholdes da det er viktig å «spare» på vannressursene. Ser også viktigheten at det nye renseanlegget bør beholdes så lenge det fungerer som i dag, ser på det som sløsing at dette legges brakk.

 10. Behold særegenheten til Skarsdalen.

 11. Beredskap i hytteområdet: inntreffer det en større ulykke eller situasjon så klarer ikke Flå kommune å hjelpe hytteierene. Synes eiendomsskatten i større grad skulle vært øremerket hytteeierne. Kanskje noe så enkelt som et øremerket beløp til Røde Kors.

 12. Ønsker samkjøring av reguleringsplanene for de ulike feltene.

 13. Ikke øk utnyttelsesgraden i Skarsdalen.

 14. Jeg mener det bygges for mye i urørt natur og at vi bør jobbe for å bremse det.

 15. Få veg over til alpinbakken.

 16. Reguleringsplan - Det bør tillates å bygge frittstående bod.

 17. Ikke bygge ut flere uberørte områder i Norsk natur. De hyttene som skal bygges bør reguleres i forhold til størrelse og strømforbruk. I tillegg bør lysforurensning på fjellet være en viktig sak.

 18. Påvirk eventuell utbygging av Damtjernhallin og/eller Grautbekken for å sikre naturlig tursti-/skitrasé for alle som skal passere på vei mot fjellet.

 19. Vi har allerede betalt anleggsbidrag for vann og kloakk, og det blir helt urimelig om eksisterende hytteeiere i tillegg skal betale flere hundre tusen i nytt anleggsbidrag til Flå kommune, i tillegg til at driftskostnadene antakelig økes 3-4 ganger i forhold til nåværende. Her må Skarsdalen Vel være en svært tydelig røst i forhold til kommunen. Det er vesentlig forskjell på eksisterende hytteområder med fungerende og egenfinansierte vann- og kloakksystemer, og et nytt område hvor infrastrukturen skal bygges ut fra bunnen av. Nåværende og etablerte systemer lå til grunn ved godkjennelsen av eksisterende utbygging, og da kan ikke kommunen belaste hytteeierne med svært store tilleggskostnader for nytt kommunalt anlegg.

 20. Unngå mer massiv utbygging med villastrøk karakter og masse stikkveier. Mer naturvennlig, spredt bebyggelse - en del uten vei helt til hytta.

 21. De nåværende hytter er bygget under forutsetninger som til stadighet endres (størrelse på hytter, antall bygninger, ..). Alle skjønner at verden går videre, men det som på kort sikt kan være en gevinst for kommunen vil gjøre vårt område likt alle andre hytteområder (Geilo, Hemsedal, ...). Slik jeg ser det mangler det en strategi for området og en føring for kommunen. Skal Skardsdalen være et rekreativt område eller bli et hot-senter, eller?

 22. Muligheten for området vårt er, slik jeg ser det, at det forblir et rekreativt område med fred og idyll. Det betyr at man må gi avkall på en del goder som forutsigbar fremkommelighet og musikk i løyper og sykkelstier og mye annet. Da får det bli slik at vi må slutte å komme fram til hytta når man ikke er sprek nok lengre. Eller gå tur i løypene når man detter mer enn 5 ganger! Slik er min verden.

 23. Alternativet er en 'avfolkning' av områdene sør for 100 meteren. Disse ligger i områder som fordrer svette, nærkontakt med natur og avståelse av noen av sivilisasjonens 'goder'. De vil nyte lite av de 'godene som alternativene kan by på, men trolig få flere utgifter og mer trafikkstøy. Bedre tilbud? Neppe!

 24. Når kommunal eiendomsskatt for hytter burde kommunen bidra mer til brøyting og veivedlikehold; hytteeiere er blitt en melkeku for kommunen!

 25. Fortløpende å følge opp vei via Turufjell til Flå.

 26. Jeg er alvorlig bekymret for vannkvaliteten i Skarselva. Hvis du sammneligner vannkvalitten i Gratubekken i dag med Skarselva er det stor forkjell. Dette kommer tydlig til syne ved f.eks groing på steiner ol. Jeg lurer litt på om det kan gå et avløp urenset (defekt system?) rett i elva rundt Skarsetra.

 27. Jeg bekymrer meg også for at nærmområdet rundt hytta stadig mister verdi som turområdet. Nå gjelder det Grautebekkutbyggingen som vil foringer lokalt turterreng mye, i en trang dal der man ikke kan gå i alle retninger. Hvis eneste muligheten er å kjøre bil opp til 1000 m for å gå tur i natur, er det et stot tap slik vi bruker og har brukt hytta. Men dette er jo alt nevnt.

 28. Utbygging i Grautebekken er i et rasfarlig område. Gammel erfaring har vist dette.

 29. Begrens hytteutbygging utover Turufjell

 30. En bedre sti ned til den nye gapahuken ved Damtjern, slik at det blir framkommelig med barnevogn eller andre som er dårlig til beins

 31. Stopp utbyggingen.

 32. Lag vei til Turufjell alpint.

 33. Senk eiendomsskatten.

 34. Dimensjonering av antall hytter opp mot kommunens beskjedne størrelse.

 35. Klarere og løpende tilbakemelding om hva vi får igjen for eiendomsskatten, "strategi for å legge til rette for det gode hytteliv" i kommunen.

 36. Få mer tilbake for den skatten vi bidrar til i kommunen i og med at vi i svært liten grad belaster kommunens tjenester.

 37. Ønsker en generell dispensasjon for å gjerde terrasser etc mot sau.

 38. Det må være samsvar mellom hytteutbygging og kommunens helsekapasitet til å serve hyttebefolkningen, f eks under pandemi. Miljøhensyn mht omfang av utbygging må vektlegges i mye større grad enn det gjøres nå i forhold til foreslåtte planer.

 39. Ønsker veiforbindelse direkte til alpinbakken Turufjell så raskt som mulig!

 40. Eiendomsskatt for hytter, den er for høy.

 41. Ønsker ikke mer utbygging da mange av turmulighetene blir borte og derved hele grunnlaget for å ha hytte i dalen.

 42. La Skarsdalen være fredelig og stille med minimal utbygging. Det er grunnen til at vi har hytte her og ikke i en «hytteby».

 43. Ønsker ikke mer utbygging i Skarsdalen.

 44. Hvis ytterligere utbygging (Grautbekken og Damtjernhallin) må Skarsdalsveien oppgraderes!

 45. 1) Sikre at skiløyper ikke går gjennom hyttebebyggelse når nå Turufjell-utbyggingen bare blir større og større. Vi ønsker at vi fortsatt skal kunne oppleve uberørt natur i vårt område. 2) Lysforurensning. Vi hadde ønsket at hyttefolket slo av utelyset (i hvert fall når man ikke er på hytta) slik at stjernehimmel og dens magi fortsatt kan oppleves til fjells.

 46. Sikre minst mulig nedbygging av natur. Sikre at etablerte stier/ løypetraseer ikke påvirkes av hyttebygging og veianlegg. Dersom utbygging skal skje må dette kun gjøres i normal arbeidsuke for å redusere støy og sikre rekreasjon for eksisterende hytter.

 47. Jobbe mer for å bevare den rolige, naturskjønne perlen som vi ha. La de som vil sykle, stå alpint og ha afterski kjøpe hytte på Turufjell. Lag et "skjermet område" med vekt på ro, natur og bortover-skiturer/fotturer i Skarsdalen.

 48. Den voldsomme utbyggingen av fritidsboliger fører til tap av natur. I tillegg lagrer jordsmonnet store mengder karbon som slippes ut ved utbygging, blant annet. I forhold til klimautfordringene bør Flå kommune kanskje ta en «pause» og tenke seg nøye om ang hytteutbygging.

 49. Det er veldig fint at dere stiller disse spørsmålene. Da vi kjøpte hytte i Skarsdalen var dette et stille og fredelig område. Dersom alle planer utover de som allerede er godkjent i Turufjell skal bygges ut, blir området totalt endret og blir en hyttelandsby som Sjusjøen, Skeikampen og lignende. Det må være lov å utfordre kommunen med at det går en grense for hvor mye natur og grønne strukturer som skal nedbygges. I Skarsdalen er det i dag hovedsakelig forholdsvis enkle hytter til forskjell fra Turufjell. Det må også være muligheter for de som har hatt hytte her over tid i Skarsdalen og som ønsker å opprettholde en relativt enkel hytte-standard ikke tvinges til å bygge ut hytta og bli pålagt påkobling til vann og kloakk. Borevann sammen med hyttenaboer fungerer utmerket.

 50. Når veien fra Turufjell åpner hvor skal da bilene fra Turufjell parkere når de skal opp på fjellet mot Harehopp? Bomvei??

 51. For mye lysforurensning.

 52. Ny reguleringsplan for hele dalen. Begrense utbygging på Turufjell opp mot tregrensen og skiløypa ved Veslefjell og Kristnatten

 53. Ønsker bedre kildesortering av søppel.

 54. Hva er det juridiske grunnlaget for å kreve pålogging til offentlig vann/kloakk når man har like god eller bedre forurensningsmessig og bærekraftig løsning?

 55. Hvorfor skriver dere viktig som alternativ når det er uklart hva som er viktig. For eks. kommer det ikke noe alternativ for bevaring og styrking av natur. Eller en forklaring på hvilke konsekvenser for eksempel utbygging av turvei-nettet vil ha kontra å bruke stier som er integrert i naturen. Kan dere formidle til kommunen og spørre hva de tenker at de tjener /mister på sikt ved å bygge ned natur? Hva er det de vil selge?

 56. Bevare den vakre og uberørte naturen som er igjen uten ytterligere inngrep. Sporløs ferdsel må være målet i fremtiden.

 57. Utbygging ødelegger det flotte fjellet og turområdene våre, nye veier, kloakk og vannrør vil ødelegge det enda mer, hva vil vi sitte igjen med, slik vi har det hjemme 🥲

 58. Bevar naturen.

 59. Begrense videre hytteutbygging mest mulig. Tålegrense er nådd!

 60. HINDRE UTBYGGING I STOR SKALA, SOM VARSLET, VED GRAUTBEKKEN.

Spm. 19: Dine kommentarer:

44 svar

 1. Dere gjør et viktig og godt arbeid.

 2. Hvis det ikke blir kommunalt avløp, så bør det opprettes en annen måte å bli kvitt mulldo med eventuelle flere renseanlegg i Damtjernområdet.

 3. Det er i dag plassert stolper (Damtjernryggen) med strømtilkoplinger i toppen (ca 10m fra hytta) som er generende og stygt fordi plasseringen er i front på hyttene. Strømkabelen bør ligge i bakken etter min mening. Har tatt dette opp med HKN flere ganger (tror også at stolpene er de eneste i Damtjern området). Men pr. idag ligger nevnte stolper nede etter stormen så da blir det kanskje en mulighet til å få kabel i bakken.

 4. Jeg kjenner ikke planene for Damtjernhallin 2 og Grautbekken. Hadde vært fint med litt info først så man vet hva man uttaler seg om. VA-avgift: savner alternativer lavere enn 100.000, som er for mye. Kan kanskje akseptere 50.000, dersom det da også aksepteres utendørs badestamp/boblebad (pt ikke tillatt).

 5. Jeg er mest opptatt av en bedre vei frem til hytta da jeg er redd å kjøre fra Gulsvik og opp/ned på isete veier. Er også redd møtebiler enkelte steder da det ikke er autovern.

 6. Vi er helt nye i Skardsdalen, så må nok bruke litt tid på å bli kjent i området. Håper på noen fine skiturer i vinter. Og liker at det er kort vei til ulike fasiliteter.

 7. Synes at 250 flere hytter i Skarsdalen er i overkant av en forsvarlig utnyttelse av dalen.

 8. Spm. 17 - i den grad kommunen pålegger oss tilkobling og utfasing av eksisterende anlegg bør dette i minst mulig grad belastes hytteeierne da eksisterende anlegg allerede er et godkjent anlegg.

 9. Syntes det er nok trafikk som det er i Skarsdalen som det er.

 10. Flott hvis velet kan skaffe tilveie mer informasjon om de ulike planene kommunen jobber med i vårt område (Damtjernhallin 2, Grautebekken, andre?). Ligger lite informasjon om disse på kommunens nettsider / oversikter over reguleringsplaner.

 11. Videre utbygging må skje i begrenset omfang og med særlig hensyn til naturopplevelser og miljø. En utvidelse med sykkelstier er viktig for å gjøre vårt område til attraktiv helårs-destinasjon.

 12. Om det blir så mange hytter som det er snakk om her, så lag en avgift for vei uansett hvor hytta ligger. En avgift som inneholder både hovedvei og stikkvei. De hyttene som eventuelt kommer nedover vil bruke veien til fjellet både opp og ned, og skaper mer trafikk. Samtidig blir det flere i spleiselaget. Dette må legges inn i nye avtaler slik at det blir litt mere orden på dette.

 13. Utbyggingen av dalen med skiløyper, slalåmbakke, sykkelstier og gode fiskevann. Det får hyttene til å stige voldsomt i verdi. Det er veldig bra.

 14. Er ønskelig med bevertning sted så det er muligheter til å møte andre og ta en kaffe.

 15. Det er vanskelig å ta stilling til konsekvensene av Damtjernhallin II og Grautbekken når det ikke er informert om hva disse utbyggingene innebærer og hvor det er. Skarsdalen Vel oppfordres til å legge ut god informasjon.

 16. Ønsker ikke å være med å finansiere mer infrastrukturprosjekter. Synes vi har det bra som det er (Veier, stier, VAR, elektrisk, løyper etc.) Bevar uberørt natur.

 17. Styret har gjort en veldig god jobb. Det er mange tiltak som gir 'merverdi' for brukerne. Det støttes godt opp av et effektivt veilag (og vedlikeholdere, brøytere, ++) og løypeansvarlige, inkl. grunneiere. Utenfra, siden jeg har vært forhindret i å delta på styremøter de siste årene av ulike grunner, ser det ut for at det er et godt samspill. Dette har løftet Skardsdalen vel og veilag til en høyere enhet.

 18. Hytter bør legges der de passer i terrenget, og ikke ha kun fortetning i planene. Jeg er for spredt hytte bygging.

 19. Jeg ser også at det stadig blir vanskeligere å parkere på parkeringsplassen på Skarsetra, det vil si i veikrysset ved Skarsetra, fordi dette er blitt en lasteplass for grus og maksinpark. Dette er fra gammelt av en parkeringsplass, der flere hytter fortsatt har sin enste tinglyste parkeringsplass. Jeg skulle gjerne sett at minst halve delen av denne plassen ble skjermet som nettopp parkeringplass. Flere småbarnsfamilier med hytter høyere oppe kjører også ned hit for å parkerer for å gå tur på dager med mye vind, eller for dårlig vær for fjelltur. Særlig vinterstid.

 20. Det vil bli lite friareal og natur igjen hvis alt som er planlagt blir bygd ut.

 21. Det blir ett byggefelt og lite som minner om fjellet og hytta fra 1960 tallet med så mye utbygging som ved Grautebekken.

 22. Hvor ligger informasjon om Damtjernhallin 2-utbygging?

 23. Det er viktig å bevare naturen og villmarken, området blir transformert til grøntanlegg.

 24. Da mange av spørsmålene er svært tett knyttet til kostnader/verdi, bør hytteeiernes sine svar vektes VELDIG mye mer enn andre som svarer.

 25. Tilfartsårer til skiløypenett er viktig. Synd at det i dag kjøres bil til skiløypene ned til Damtjern.

 26. Dette er noe som definitivt bør utbedres og enkelt kan løses ved å lage en enklere trasé ned til damtjern.

 27. Veldig bra jobb av styret. Viktig at det ikke blir for stor grad av fortetting. Hytte-by ala Turufjell er ikke helt etter vår smak.

 28. Vi ser ingen fordeler med utbygging av Damtjernhallin 2 og Grautbekken.

 29. Stor trivsel i Skarsdalen nå, la oss oppleve trivsel i fremtiden også. Støy fra sykkelløyper og skitrekk er uønsket.

 30. Gå mot utbygging i Skarsdalen

 31. Arbeidet med å sikre Skarsdalens kvaliteter som gjøres av vellet er svært verdsatt og viktig for nåværende og fremtidige generasjoner, og for bevaring av natur og mangfold. TAKK!

 32. På spm. 17 mangler svaralternativet "ønsker ikke tilkobling". Har derfor svart "ikke relevant". Spm. 15 og 16: Er ikke imot utbygging generelt, men begge planer må nedskaleres: 50 hytter i Damtjernhallin II og 250 enheter ved Grautbekken er altfor mye! Siden spørsmål og svaralternativene er formulert slik de er, må mitt svar bli "jeg er imot". Spm. 6 og 7: Det er viktig å tenke på naturvern: Det kan være lurt å ha flere merkede turstier, for å unngå "villstier" som fører til erosjon og natur-ødeleggelser. Sykling ødelegger mye mer bunnvegetasjon enn fotturer og bør derfor begrenses. Kanskje til skiløypene?

 33. Som angitt ovenfor i pkt. 18.. Eks.vis er en utbygging av Grautbekken med 200 hytter og 50 leiligheter helt i strid med tidligere signaler for området og også i strid med det kommunen har sagt at de skal konsentrere framtidig utbygging om Høgevarde og Turufjell. Det vil også bryte veldig med øvrige hytteområder i denne delen av Skarsdalen.

 34. Kommunen må utfordres på at det er viktig å ivareta sammenhengende grønne strukturer for framtida. Nye hyttefelt med all infrastruktur som skal på plass gir et helt annet fotavtrykk i naturen enn eldre felt. En slik utbygging av Grautbekken skaper et nytt mini Turufjellområde i Skarsdalen.

 35. Damtjernhallin 2 gjelder i større grad en utvikling av eks. område men vet folk hvor dette er når det spørres?

 36. Når det gjelder muligheter for bruk av ny vei mellom Turufjell og Damtjern, burde dere hatt med et spørsmål ang. sykkel og øvrige myke trafikanter. Slik spørsmål 8 er formulert, åpner det ikke for slike vurderinger. Mhp. sykling er veien positiv. Dette gir flotte muligheter for å koble seg på skogsveger mellom Skarsdalen- Turufjell-Veneli-Vassfaret, turgåing, rullestolbrukere, tidlig skiløypekjøring m.m.. Slik dere har stilt spørsmålet er man enten for eller mot å kjøre bil på denne veien og det gis ingen motforestillinger ift. at dette ev. blir en gjennomfartsvei med nokså mye biltrafikk i et i dag jomfruelig område. Ønsker folk virkelig en mye beferdet kjørevei som deler disse naturområdene i to eller ønsker man heller tilgang her for myke trafikanter. Veien kommer - det vet vi, men spørsmålet burde også vært stilt om man ønsker denne bommet med hovedfunksjon spaservei og sykkelvei, eller åpen vei for alle biler med de følger det har.

 37. Kunne vært fint med noen kanoer til utlån ved Damtjern.

 38. Burde vært flere vet ikke alternativer i undersøkelsen.

 39. Grunnen til at jeg kjøpte tomt i Skarsdalen var den forholdsvis uberørte naturen. Nå synes jeg utbyggingen har forringet en god del av det allerede.

 40. Det må ikke bli for dyrt å ha hytte i Skarsdalen.

 41. Hva kan være mer attraktivt enn villdyr i fangenskap og kjøpesenter og McDonald?

 42. Biblioteket finnes allerede. Hva med å bruke bibliotekets potensial og kjøpesenterets lokaler til kunstformidling? Hva trekker mange mennesker i Oslo? Hovedbiblioteket i Bjørvika der det er lokaler for mye mer enn lesing som gir mange forskjellige opplevelser. Seksdoblet besøk fra tidligere gamle Hammersborg. Kunstformidling til alle aldre, lytting, overraskelser, fornying av tematikk, markering av jubileer, boktema utstillinger, refleksjoner o.a. Hva med å profilerere natur gjennom kunst? Kommunen som tar natur til uante veier.. det omvendte biblioteket… blanke bøker som vi fyller . inspirerer… Ønskeliste, lapper med hva vi ønsker oss… gir oversikt over hva som rører seg i alle som er forbi, reflekterer hva det kan satses på. Bidra til nye opplevelser, speile tid, omgivelser og situasjoner, spille en rolle i pågående prosesser.

 43. Bedre vei spesielt om vinteren med hålkeføre. Det bør strøs og og ikke brøytes helt ned til is etter snøfall.

 44. ER STERKT IMOT UTBYGGING VED GRAUTBEKKEN MED SÅ STORT ANTALL HYTTER/LEILIGHETER. GENERELL KOMMENTAR NÅR DET GJELDER TURUFJELL OG EVTL. VEI MED TILHØRENDE FASILITETER, SÅ VANSKELIG Å MENE NOE FØR DET BLIR REELT OG SJEKKET UT ADKOMST, LENGDE, FASILITETER SOM TILBYS.