Aktivitet 2014 Fiskegruppa

Vellykket fisketreff ved Svangtjern!

40 småørret ble fangsten da fiskegruppa i Skarsdalen Vel inviterte til fisketreff ved Svangtjern 16. august. Fisken var fin og rød i kjøttet og det var ingen tvil om at den nygrillede delikatessen falt i smak hos de fremmøtte.

De fleste var tatt med finmasket garn i et forsøk på å tynne ut noe av småfisken i tjernet. Men også to storfiskere tok fisk på stang.

Studenter gjorde prøvefiske i Damtjern

I perioden 22.-26. september foregikk det profesjonelt fiske med garn i Damtjern.

Det er et godt håp om at resultatet av dette kan gi oss svaret på hvordan gjøre tjernet til et langt bedre fiskevann på sikt. Vi håper på et svar på hvordan vekstgrunnlaget kan bedres for ørreten.

Prosjekt er satt i gang av fiskegruppa i Skarsdalen Vel i samarbeid med fagkonsulent Anders Storm Nilsestuen fra Flå Jakt- og Fiskesenter og studenter fra Ås Landbrukshøyskole. (02.10-14a)

Det var fire masterstudenter fra Ås Landbrukshøyskole (Universitetet for miljø- og biovitenskap) som gjorde jobben, og skal bruke det på en innleveringsoppgave i praktisk naturforvaltning.

Vi lar de dyktige gutta selv fortelle hva de gjorde:

- Prøvefiske gjøres for å undersøke kondisjonsfaktoren, alderssammensetning og andre faktorer i bestanden. Dermed får man et grunnlag for å finne ut hvilke tiltak som bør gjøres. Dersom et vann for eksempel er overbefolket, kan utfisking være en aktuell fremgangsmåte å anbefale – men det er altså ikke noe vi gjør. Vi utfører kun en bestandsanalyse, og skriver en rapport.

Garnene vi bruker er en såkalt Utvidet Jensen-serie med maskevidder fra 12 til 52 millimeter, slik at det kan fanges opp alle størrelser av fisk. Her blir det brukt bunngarn som plasseres på tilfeldige lokaliteter i vannet fra land og utover, slik at det står vinkelrett mot strandsona. Disse har ligget ute i to netter, 12 timer hver natt.

Fisken vi har fått er veid og målt. Nærmere bestemt har vi undersøkt vekt, lengde, kjønn, kjøttfarge og stadium som sier noe om når den skal gyte. Videre skal vi aldersbestemme fisken. Til dette brukes skjellprøver og otolitter. Otolittene er små skiver som ligger i en geleaktig masse rett ved hjernen, og er fiskens balanseorganer. Til slutt brukes matematiske beregninger for å undersøke bestanden. Vi håper rapporten til slutt kan være nyttig, slik at tiltakene som iverksettes kan føre til at Damtjern blir et mer attraktivt fiskevann.

Stor takk til studentene, kanskje vi en dag kan ta storruggen i Damtjern…

Du kan lese mer om prosjektet her etter hvert som vi får resultatetene.

På bildet studentene som gjorde jobben, fra venstre Einar Eriksen, Anders Tandberg, Alexander Madsen og Adrian Mortensen. I forgrunnen hunden Niko.

Semesteroppgave om ørretbestanden i Damtjern

Prøvefiskerapport Damtjern 2014.pdf