Fiske i Skarsdalen

Fiske i Skarsdalen

Det er gode fiskemuligheter i Skarsdalen og omliggende områder. Du må ha fiskekort i alle vannene i dalen og i fjellvannene. Det er unntak for Svangtjern der det er fritt fiske for Skarsdalen Vels medlemmer. Det er kun tillatt å fiske med stang fra land.

Det er en egen fiskegruppe for velet. Ta gjerne kontakt.

Fisketreff 2021. Se også årsberetninger for velet.

Registrering av ørretfangst i Skarsdalen

Det blir nytt fisketreff lørdag 15. august. Hold av dagen!

FISKEKORT

Fiske i Flå i Hallingdal – Vassfaret

Flå Østre Grunneierlag

Fiskekort kan blant annet kjøpes på Circle K Gulsvik eller på nett (inatur.no).

Fiskeregler i Flå Østre Grunneierlag

  1. Alle fiskere over fylte 16 år plikter i vise fiskekort på forlangende av fiskeoppsyn.

  2. I følgende vann er det lov til å fiske fra båt: Brødskapstjern, Hangstjern, Dagalitjern og Damtjern. Båt kan ikke legges permanent uten avtale med grunneier. I disse vann oppfordres det til å ta opp all fisk under 25cm.

  3. Øyvatn. Det er bag limit på 1 fisk over 35 cm. pr. dag.

  4. Fredningstid i følgende vann: Spunsetjern, Øyvatn, Kvitjern og Tolvtjern: Det er ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt osene i perioden 15september – 15. november. I dette tidsrommet regnes fredningsgrensen som ca. 100m rundt store os. Det praktiseres skjønn rundt de mindre osene.

  5. Infotavlene ved de enkelte fiskevann innholder mer informasjon om det spesifikke vann.

  6. Pilking er tillatt ved kjøp av ordinært fiskekort.

  7. Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vis hensyn overfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet.

I forbindelse med kultiveringsfiske er det muligheter for garnfiske i Damtjern og Dagalitjern. For tillatelse til garnfiske kontakt Jon Erik Wee 95115279.