Aktuelt 2018

Oppstart av verneprosess for skog i Vassfaret

April 2018

Fylkesmannen (FM) i Buskerud har nå lagt ut til høring "Oppstart av verneprosess for skog i Vassfaret" med høringsfrist 27. april.

Her står det blant annet: "Gjennom denne oppstartsmeldingen ønsker Fylkesmannen å innhente synspunkter og sikre medvirkning fra berørte interesser før et detaljert verneforslag utformes og sendes på høring. Vi er interessert i opplysninger om naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern."

Til høyre på web-siden til FM finnes mer info om saken. Bl.a annet under "Kart oppstartsmelding" finns de foreslåtte grenser.

Spesielt sett i lys av den gigantiske utbyggingen på Turufjell er det viktig å sikre større områder naturskog i regionen.

Det er nå vi har en unik mulighet til å få sikre disse områdene for fremtiden - i Mikkjel Fønhus ånd.

Kanskje styret (og/eller enkeltpersoner) i Skarsdalen kan bidra med forslag til vern av arealer utover det foreslåtte?

Klage fra Skarsdalen Vel sine medlemmer på eiendomsskatt i Flå kommune

April 2018

Klage under ble sendt inn til Flå kommune innen fristen 12.04.2018.

Det var stor oppslutning i Skarsdalen om dette og i løpet av et døgn ble det samlet inn 97 elektroniske underskrifter fra hytteeiere som ble sendt inn som en samlet klage.

Klage-forskjellsbehandling ved taksering.pdf

Områderegulering

Februar 2018

Det er foretatt konsekvensutreding og omregulering av et stort område til hytteutbygging som vil berøre hyttefolket og andre i Skarsdalen. Se Flå Kommune for mer detaljer om dette.