Harehopp 2020

Lørdag 11. juli blir det dugnad og sommerfest på Harehopp

Plan:

10: bæring fra Harehoppplakat

11 - 18: dugnad iht liste i årsmelding (vask, maling, reparasjoner)

18 -> sommerfest.

Ta med mat, drikke og gode historier. Vi lager bål og grill.

Mvh, Harehoppgruppa ved Bjørn Axel


For oppdatert info se Facebook side.