Skarsdalen Veilag SA

Gjeldende styre i Skarsdalen Veilag

Styreleder: Stein Ribe

Styremedlem:  Roar Haaland Johansen

Styremedlem: Marianne Lausund

Styremedlem: Frank Karlengen

Styremedlem:  Per Ivar Reitehaug

Revisor: Valborg Lippestad

Valgkomite: Tom Helgesen og Mai Reppe

Henvendelser til styret kan sendes til styrets epostkasse: skarsdalenveilag@gmail.com

Org.nr. 915 633 617

Årsmøtet 2024 - Årsmøtet 2023 - Årsmøtet 2022 - Årsmøtet 2021 - Årsmøtet 2020 - Årsmøtet 2019 - Årsmøtet 2018 - Årsmøtet 2017

Informasjon om vintervei og brøyting

Vedtekter for Veilaget

VEDTEKTER for Skarsdalen Veilag SA av 27.5.2020.pdf

Avtale om vedlikehold av hovedveien i Skarsdalen

Veiavtale Skarsdalen 2019.pdf