Aktuelt 2022

Info om utbyggingsplaner - Damtjernhallin 2 og Grautbekken

August 2022

Området Grautebekken

Det ble avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeid for Grautebekken tilbake i 2017, og senere varslet Grinaker utvikling As oppstart av planarbeidet på vegne av grunneier på eiendommen gbnr. 6/94. Flå kommune mottok aldri et planforslag etter oppstarten i 2017/18 og saken kom aldri lengre enn oppstart den gangen. Høsten 2021 har det igjen vært aktivitet i saken, og på grunn av tiden som har gått ba Flå kommune om nytt oppstartsmøte og at det må varsles oppstart på nytt. Flå kommune avholdt oppstartsmøte den 29.09 med grunneier og deres rådgiver. I etterkant av møtet er det p.t. ikke varslet oppstart. Flå kommune er ikke kjent med når det tenkes å annonsere planarbeidet. Det er nå antagelig litt "på vent" på grunn av noen avklaringer og utredninger som må gjøres.


Området Damtjernhallin 2

Her ble det holdt oppstartsmøte i 2019. Grunneier valgte den gangen å ikke gå videre med planarbeidet etter møtet, og det ble dermed ikke annonsert igangsetting av planprosessen. Nå har det gått såpass lang tid, at det vil være naturlig at kommunen ber om et nytt oppstartsmøte dersom planarbeidet skal settes i gang. Med andre ord så er denne planen kommet enda kortere enn Grautebekken. For både Damtjernhallin 2 og Grautebekken har vann og avløp vært et viktig tema i tidlig fase. Dette har nok for begge planene en del å si for at planarbeidet tar tid/ drøyer med å komme i gang.


Dette er hva som omtales som Damtjernhallin II meget grovt merket:

Utkast til vann og kloakk:

Cowi utkast Skarsdalen vann og kloakk.pdf

Ny ordning for betaling av veiavgift for Skardsdalsvegen

April 2022
Vegen Gulsvik - Damtjern -Informasjonsskriv til brukere av PassPay (1).pdf