Planregulering innspill

Innspill til varsel om planarbeid fra Flå Østre Grunneierlag og fra Statsforvalteren

September 2023

Til Flå kommune høring Skarsdalen fra FØG.pdf
Flå - Innspill til varsel om oppstart av områderegulering for Skarsdalen.PDF