Fiskegruppa 2020

Kartlegging av Damtjern (se under)

Fisketreff ved Svangtjern ble avholdt lørdag 15. august 2020.

Knut Johan Rud fra NJFF kom også i år og hadde med seg fiskeutstyr til de som trengte dette. Det detltok omtrent 30 store og små fiskere. Det ble grillet pølser og småørret.

Status i dalen forøvrig: Storevann, Krokodillevannet og nærliggende vann har gitt usedvanlig mye glede i år. Til neste år kan vi glede oss til at vannene rundt Harehopp åpner for fiske. Mye vak og action lover godt.

fiskesamling 2020.pdf

Kartlegging av Damtjern

Juni 2020

Da er resultatene ferdig rundt scanning av Damtjern. Det vi må gjøre på nytt i bedre vær enn sist er jakten på fisk. Mye vind, regn og virvler fra båten påvirket det øverste vannlaget såpass at det var vanskelig å telle fisk. Vi prøver igjen snart. Uansett, Damtjern er ikke så dypt som historien sier. 19,2 meter var det dypeste punktet. Det grønnaktige kartet viser bunnforholdene. Jo lysere farge jo mer myk bunn er det. Det andre viser dybdeforholdene.