Harehopp

Harehopp er en liten hytte på Sørbølfjellet som forvaltes av Skarsdalen Vel. Det er en egen gruppe som holder oppsyn med hytta.

Se også egen Facebook-side.

Harehopp eies av Karsten Ekeren og Skarsdalen Vel har siden 2008 leid koia av ham. Koia står ulåst og er åpen for alle turgåere. Hytteboka viser at koia er godt besøkt i de perioder hvor den er åpen, og dekker et viktig behov for et enkelt utfartssted inne på vidda, så vel for familier på tur fra Damtjernhallin, eller vandrere på vei mellom Storekrak og Vassfarkoia. Harehoppgruppen ble opprettet i 2008 og står for driften av Harehopp sammen med Karsten Ekeren.

Dersom du ønsker å benytte deg av Harehopp gjelder følgende regler:

 1. HAREHOPP eies av K. Ekeren, og driftes av Skarsdalen Vel.

 2. HAREHOPP står ulåst og er åpen for alle turgåere.

 3. HAREHOPP brukes til dagsbesøk og som nødsbu. Overnatting bør avtales med HAREHOPP-komiteen.

 4. Besøkende oppfordres til å føre seg inn i hytteboka.

 5. Ved finner du i utstyrsrommet (nøkkel ligger oppe på skapet) eller ute; veden ute er ikke tørr. Husk å lage opptenningsved til neste som kommer.

 6. Kopper og kar etc. vaskes og settes på plass etter bruk.

 7. All mat tas med hjem, vi ønsker ikke å fore musene.

 8. Alt brennbart avfall kan brennes, øvrige avfall tas med hjem.

 9. Når koia forlates, bør gulvet vaskes eller feies. Vennligst kontrollere at vinduer og ytterdører er lukket og at spaden er bundet.

 10. Alle inviteres til å stille opp på dugnader. Datoer publiseres på Internett og på oppslag og på HAREHOPP.

 11. Vær snill å gi beskjed om mangler til ansvarlig for HAREHOPP: Bjørn Axel Gran, 90955295, Hytte på H12

Ha en fin tur!

Tegnet av Jenny Rødland (November 2012)