Årsmøte 2022

Generalforsamling 2022 for Skarsdalen Vel ble avholdt tirsdag 5. april på Vøyenenga skole i Bærum.

Innkalling og årsmelding

Innkalling til GF Skarsdalen Vel 2022.pdf

Protokoll fra møtet

Protokoll fra Årsmøte i Skarsdalen Vel 2022.pdf