Årsmøte 2021

Skarsdalen Vel årsmøte 2021 avholdt via Teams.

Generalforsamling i Skarsdalen Vel ble pga av pandemien avholdt som digitalt møte via Teams.

Dato: Onsdag 28. April, kl 19.

Det ble sendt ut påmelding i forkant av møtet slik at man visste hvem som deltok.

Se protokoll fra møtet under.

Innkalling og årsberetning

Innkalling til GF Skarsdalen Vel 2021.pdf

Protokoll fra møtet

Referat fra Årsmøte i Skarsdalen Vel 2021_signert.pdf