Årsmøte 2020

Fysisk møte ble avlyst pga Coronavirus smittefare! Siden det viste seg vanskelig å avholde årsmøtet med de romregler og de Covid hensynene vi må ta, valgte styret å avholde et "digitalt årsmøte". Styret mente det var mer riktig enn i verste fall å ikke avholde møtet.

En epost ble sendt ut til medlemmene hvor man ba om tilbakemelding på årsberetningen og punktene i agendaen. Det ble på bakgrunn av dette utarbeidet en protokoll som er gjort tilgjengelig her (se under).

Innkalling til GF Skarsdalen Vel 2020 (3).pdf
Protokoll fra GF 2020 Skarsdalen Vel.pdf