Årsmøte 2020

Fysisk møte ble avlyst pga Coronavirus smittefare! Siden det viste seg vanskelig å avholde årsmøtet med de romregler og de Covid hensynene vi må ta, valgte styret å avholde et "digitalt årsmøte". Styret mente det var mer riktig enn i verste fall å ikke avholde møtet.

En epost ble sendt ut til medlemmene hvor man ba om tilbakemelding på årsberetningen og punktene i agendaen. Det ble på bakgrunn av dette utarbeidet en protokoll som er gjort tilgjengelig her (se under).

Årsmøte 2021

Innkalling til GF Skarsdalen Vel 2020 (3).pdf
Protokoll fra GF 2020 Skarsdalen Vel.pdf