Årsmøte 2019

Generalforsamling 2019 for Skarsdalen Vel ble avholdt 8. april på Vøyenenga skole i Bærum.

På møtet ble det også presentert en oppdatering rundt Turufjell-prosjektet og hvordan dette vil påvirke oss i Skarsdalen.

Innkalling og årsberetning

Innkalling til GF 2019 for Skarsdalen Vel.pdf

Protokoll fra Generalforsamlingen

Protokoll fra GF 2019 Skarsdalen Vel.pdf