Årsmøte 2022

Årsmøte i Skarsdalen Veilag avholdes tirsdag 26. april, kl 18:00

Adresse: Ellingsen NOR Instruments, Årenga 8, 1340 Skui.

Innkalling og årsberetning

Innkalling og sakspapirer til årsmøte 26.04.2022.pdf

Protokoll fra møtet

Protokoll med vedlegg signert..pdf