Årsmøte 2022

Årsmøte i Skarsdalen Veilag ble avholdt tirsdag 26. april, 2022

Innkalling og årsberetning

Innkalling og sakspapirer til årsmøte 26.04.2022.pdf

Protokoll fra møtet

Protokoll med vedlegg signert..pdf