Årsmøte 2021

Skarsdalen Veilag SA - Årsmøte


Pga Corona-restriksjonene ble det bestemt å avholde årsmøtet digitalt via Teams 8. Juni 2021, kl 18.


Dokumentene er vedlagt under.

Innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer til årsmøte 15. april 2021 - sendt medlemmene pr. 16.3.2021.pdf

Protokoll fra årsmøtet

Protokoll årsmøte Skarsdalen Veilag 8.6.21 signert - Dokument_2021-06-14_110844.pdf