Årsmøte 2021

Skarsdalen Veilag SA - Årsmøte


Veilaget har tidligere innkalt til årsmøte den 15. april 2021.


På grunn av myndighetenes nylig innførte restriksjoner og av smittevernhensyn er årsmøtet utsatt.

Det er overveiende sannsynlig at årsmøtet må avholdes digitalt, hvordan og på hvilke måte vil styret komme tilbake til så snart det er mulig, og deretter meddelt på www.skarsdalenvel.net, og på Skarsdalen vel/veilagets Facebook side.

Styrets beretning, regnskap for perioden 1.5-31.12.20 samt alle saker i henhold til dagsorden og vedtekter er ferdig behandlet i styret, dermed vedlegger vi allikevel over dokumentene allerede nå (se under), slik at veilagets medlemmer får ekstra god tid til å sette seg inn i alle sakene.

Innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer til årsmøte 15. april 2021 - sendt medlemmene pr. 16.3.2021.pdf