Årsmøte 2021

Skarsdalen Veilag SA - Årsmøte

Torsdag 15. april 2021 kl. 18.00.

Sted: Møterom hos Ellingsen NOR Instruments, Årenga 8, 1340 Skui, Bærum

Styret innkaller alle hytteeiere i Skarsdalen og øvrige brukere av Skarsdalsvegen til ordinært årsmøte i Skarsdalen Veilag SA (SV-SA).

Innkalling og sakspapirer

Innkalling til årsmøte i Skarsdalen Veilag SA den 15. april 2021.pdf