Årsmøte 2020

Skarsdalen Veilag SA - Årsmøte

Onsdag 27. mai 2020 kl. 18.00.

Sted: Møterom hos Ellingsen NOR Instruments, Årenga 8, 1340 Skui, Bærum

Styret innkalte alle hytteeiere i Skarsdalen og øvrige brukere av Skarsdalsvegen til ordinært årsmøte i Skarsdalen Veilag SA (SV-SA).

Innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer til årsmøte i Skarsdalen Veilag SA 27. mai 2020.pdf

Protokoll fra møtet

Protokoll fra årsmøte 27.5.2020 - 2.pdf