Årsmøte 2019

Årsmøte Skarsdalen Veilag SA

Årsmøte i Skarsdalen Veilag ble avholdt tirsdag 4. juni hos Ellingsen NOR Instruments, Årenga 8, 1340 Skui (samme sted som forrige år).

Møtet startet med besøk av Kristian Akervold som er daglig leder i Flå vekst AS og kommunestyrerepresentant i Flå Kommune. Han informerte om utbyggingen i Turufjell med fokus på status, planer, framdrift og krav fra Flå Kommune knyttet til sammenkobling av veiene.

Ordinært årsmøte startet etter dette.


Dagsorden, sakspapir og protokoll fra møtet er vedlagt under.

Møteinnkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer til årsmøte 4. juni 2019.pdf

Vedlegg: Hovedveiavtalen og VGDS regnskap/protokoll 2018

Vedlegg 1 Hovedveiavtale 2019.pdf
Vedlegg 2 Regnskap VGDS 2018 og referat årsmøte VGDS 24.5.19.pdf

Protokoll fra årsmøtet

Protokoll fra årsmøte i Skarsdalen Veilag 4.6.2019.pdf