Skirenn 2011

Påskeskirennet 2011

Skirennet i Skarsdalen påsken 2011 ble noe utenom det vanlige!

Etter en vinter med lite snø i Skarsdalen, en varm vår med dagtemperaturer på ca 15℃ hele påsken og påskeaften så sent som 23. april, var hele Skarsdalen så godt som fri for snø under rennet. Ved befaring nede ved Damtjern et par dager før var det kun noen små flekker med gjenværende snø som var omgitt av særdeles fuktig myr. Arrangementkomiteen opplevde dette faktum som ganske dramatisk og mange ville nok da ha valgt å avlyse rennet. Jakten på snøen ble likevel fortsatt og naturlig nok lagt til høyere strøk. Et mulig sted for rennet ble etter hvert lokalisert godt oppe i Damtjernhallin, ca 15 minutters gange på bar mark fra 1000meter-veien. En lang renne i terrenget (heretter kalt ”Påskerenna”) holdt fremdeles ganske godt med snø og det ble besluttet at rennet skulle holdes der. Flyttingen av rennet påførte arrangementkomiteen, bestående av familiene Mikkelsen, Berg, Blikken/Halfdansen og Melvik, samt andre frivilllige en del ekstra arbeid i forbindelse med bæring av utstyr og ikke minst opparbeiding av løypetrase siden forholdende ikke gav mulighet for bruk av løypemaskin. Den begrensende snømengden gjorde det nødvendig med en del måking for å gjøre traseen brukbar.

Påskeaften var preget av sol og godt og varmt vær og det antas at det var i underkant av 100 personer til stede under rennet, hvorav 27 deltok i konkurransene. Den ekstra spaserturen som rennet påførte folket ble betydelig lettet av at ”Skarsdalen Snerk or Rust”, ledet av Svein Erik Hansen, spilte langs stien oppover. Med sine harmoniske toner og skinnende instrumenter blinkende i solen var det en opplevelse for seg. Påmeldingen til rennet ble foretatt som vanlig med fem forskjellige klasser. Det var valgt en løypetrase som delvis gikk i terreng uten snø og deltagerne måtte dermed også løpe med skiene i hendene et lite stykke. De minste deltagerne (0-5 år) slapp imidlertid dette og kunne gjennomføre hele rennet med ski på bena. Tilskuerne rigget seg godt til langs løypa med god oversikt over hele løypetraseen og hele ”hallin” forøvrig. Stemningen var meget god og folk hygget seg med konkurransen, musikk fra Snerk og Rust, god mat og muntre tilrop. For arrangementkomiteen ble selve rennet også mere avslappet en vanlig siden det var langt færre deltagere enn det pleier. I klassen 16-100 år var det imidlertid kun 2 deltagere som var med og disse berømmes forøvrig for sitt sportlige bidrag. Ut i fra aldersfordelingen for tilskuerne kunne man kanskje ha håpt på å få med flere i denne klassen. Etter rennet fikk alle deltagerne gullmedalje med tildeling i forhold til idealtid samt saft og sjokolade. Siden antall deltagere var lavere enn det var tatt høyde for ble det også delt ut sjokolade til tilskuerne. Selv om vi nok ønsker oss noe mere snø til neste år ble det hele alt i alt et meget vellykket arrangement på vinterens aller siste skidag i Skarsdalen.