Påskeskirenn

Påskeskirenn Påskeaften 2022 i Skarsdalen

Foreløpig plan for skirennet, det kan bli endringer pga lite snø, men noe blir det nok..

Velkommen til små og store på Damtjernmyra påskeaften.

Påmelding fra kl 11.00.

Rennet starter kl 12.00.

Det forventes god stemning og stort oppmøte.

Det blir 5 aldersgrupper: 0-5, 6-8, 9-11, 12-15 og 16+

En lang og en kort løype. Rennet vil være ferdig ca. 14:00

Det blir også et påfølgende hopprenn, fri klasse, ferdig ca. 15:00

Ingen påmeldingsavgift.

Velkommen!

Vi trenger flere til å hjelpe til med arrangementet. Har du ikke bidratt på denne hyggelige dugnaden enda, ta kontakt med Styret eller med rennansvarlig.

Påskeskirenn 2019 - Påskeskirenn 2018

Årets Påskerenn ble avlyst i 2020 og 2022 pga korona-pandemien!

Vi krysser fingrene for 2022!

-------------------------------------------------------------------------------------------