Påskeskirenn

Påskeskirenn Påskeaften 2024 i Skarsdalen - Rennet er for alle i dalen, bli med!

Foreløpig plan for skirennet:

Velkommen til små og store på Damtjernmyra påskeaften.

Påmelding fra kl. 11:00.

Rennet starter kl. 12:00.

Det forventes god stemning og stort oppmøte.

Det blir 5 aldersgrupper: 0-5, 6-8, 9-11, 12-15 og 16+

En lang og en kort løype. Rennet vil være ferdig ca. 14:00

Det blir også et påfølgende hopprenn, fri klasse, ferdig ca. 15:00

Ingen påmeldingsavgift.


Velkommen!

Vi trenger flere til å hjelpe til med arrangementet. Har du ikke bidratt på denne hyggelige dugnaden enda, ta kontakt med Styret eller med rennansvarlig.

Påskeskirenn 2024

Påskeskirenn 2023 - Påskeskirenn 2019 - Påskeskirenn 2018

Skarsdalen Påskeskirenn - historie:

Familiene Falla, Eidal og Støver (senere Haaland) startet med skirenn i Skarsdalen allerede i 1965. Det var med suppestasjon og varm saft. Rennet ble da avholdt på myra rett ved og litt nedenfor der det avholdes nå. Rennet har også vært avholdt på Skarsetra. Rennet har utviklet seg etter hvert som det kom til flere hytter, og endte opp på dagens myr ved Damtjern. Rennet skal etter det vi vet ha vært avholdt hvert år siden da, med unntak av pandemi-årene 2020 og 2021. Rennet som ble avholdt i 2023 var dermed 57nde gang.

-------------------------------------------------------------------------------------------