Nødnummer og info

Nødnummer og praktisk informasjon

Brann 110

Ambulanse 113

Politi 112

Politi kontakttelefon 02800

Brøytevakt: 400 80 785

Legevakt: 32 05 02 02

Taxi: 950 08 988

Veitjeneste / Bilberging: Flå Bil og Traktor: 32 05 02 50

Grunneiere:

Karsten Ekeren: 32 05 04 67 / 992 89 810

Amund Kittilsviken: 32 05 10 03 / 916 80 070

Jon Erik Wee: 32 05 04 67 / 951 15 279

Bjørn Lien: 32 05 10 96

Kontaktnummer Flå og Hallingdal:

Flå kommune

Servicekontoret 32 05 36 00

E-post: postmottak@flaa.kommune.no

Legevakt: 32 05 02 02

Helsestasjon: 32 05 36 22

Rustelefon: 08588

Hallingdal Krisesenter: 32 07 52 50

Hallingdal Veterinærvakt: 32 07 46 75

Hallingdal Kraftnett: 99 21 26 78

Tannlegevakt i Hallingdal: 99 35 15 55

Alarmtelefon for barn og unge: 116111

Apotek i Flå

Trafikkmelding: 175

Flå Vinmonopol: 04560

FÅ POST OG AVIS PÅ HYTTA

Post og aviser adresseres:

Ditt navn:………………

Skarsetra

Skardsdalsvegen bommen,

3539 Flå.

Det er to postkasser

Nr. 1: Gulsvik, ved bommen

Her leverer Posten Norge all post

Nr. 2: Skarsetra, ved infotavle Kjells plass

(27.07-15)

Rutinene videre er:

Når du/noen henter post i postkasse nr. 1, tar en med alt i postkassen oppover i dalen og legger det i postkasse nr 2 ved Skarsetra.

Det betyr at du som venter post eller avis først må se i en av postkassen ved Skarsetra før du tar turen ned til bommen for å hente posten der.

Tidligere var det også en postkasse (nr 3) ved Damtjern, men den er dessverre blitt borte.

1.APRIL - 30.SEPTEMBER: Båndtvang for våre firbente venner

I Flå kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

Hundeholder plikter å fjerne avføring fra hunden i skiløyper og tilrettelagt friluftsområde. Det er båndtvang i alle tråkkemaskinpreparerte skiløyper i juleferie, vinterferie og påske og hunden skal ikke være til hinder for andre brukere.

Fra 1. april – 30.september er det slutt på friheten for menneskes beste venn.

Fastsatt av Flå kommunestyre 27. juni 2007 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 9 og § 11.

§ 1. Virkeområde og definisjon

Denne forskrift omfatter hundehold i Flå kommune. Forskriften supplerer bestemmelser gitt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold, og må sees i sammenheng med denne.

Med båndtvang menes i denne forskrift at hundeholder skal holde hunden i fysisk bånd eller forsvarlig inngjerdet eller avstengt.

§ 2. Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite

I Flå kommune er det, i tillegg til ordinær båndtvang f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august, utvidet båndtvang av hensyn til beitende husdyr i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.

§ 3. Båndtvang i områder av hensyn til mennesker

Det er båndtvang i alle tråkkemaskinpreparerte skiløyper i juleferie (24. desember-1. januar), vinterferie (20. februar-5. mars) og påske (lørdag før palmesøndag til 2. påskedag). Dersom hund medtas skal denne ikke være til hinder for andre brukere.

Det er båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til offentlig formål, på kirkegård og tilrettelagte friluftsområder.

§ 4. Bestemmelser om ro og hygiene

I tettbygd strøk skal hund passes utendørs, slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende støy.

Hundeholder plikter å fjerne avføring som hunden legger igjen i tettbygd strøk, langs offentlig vei, idrettsanlegg, skiløype og tilrettelagt friluftsområde, eller i andre områder som er tilgjengelig for allmennheten i tettbygd strøk.

§ 5. Område der hunder har ingen eller begrenset adgang

Hunder har ikke adgang til barnehager, skoleområder uten avtale mellom hundefører og den ansvarlige for skole eller barnehage. Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte.

§ 6. Dispensasjon

Kommunen kan etter søknad, dispensere fra båndtvangsbestemmelser gitt i hundeloven eller denne forskrift.

§ 7. Straff

Brudd på bestemmelsene i denne forskrift er straffbart og kan straffes etter hundelovens § 28.

§ 8. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 5. juli 2007.

31.03.2016