Mailadresse

Mailadresse post@skarsdalenvel.net

Skarsdalen Vel

Medlemsavgiften til Skarsdalen Vel er kr. 300,- pr år.

Betales til:  Skarsdalen Vel, v/Ketil Omberg, Toppåsjordet 15, 1352 KOLSÅS.

Konto.: 0530.58.36143

Kvittering for betalt medlemsavgift gjelder også som fiskekort i Svangtjern.