Styret i Skarsdalen Vel 2017

Leder: Arne Herberg

Styremedlem: Hege Lie 

Styremedlem og kasserer: Roar Haaland Johansen

Styremedlem og webredaktør: Jan Egil Melvik

 post@skarsdalenvel.net

.

Revisor: Hans Jørgen Mikkelsen

.

Valgkomite:

Ketil Omberg  ketilomb@online.no

May Helen Reppe  may.reppe@gmail.com