Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Milton Raiby, 22. mai 2015 11:17
Kjetil Gamre fortsetter sin kamp mot vel-ideens grunntanke om at et fellesskap trenger felles løsninger med felles finansiering. Han vil frata medlemmer av dette fellesskapet løsninger de har hatt siden vellet ble dannet, bare på grunnlag av at et flertall en gang klarte å omdefinere hva som var hovedvei, til sin fordel. Han kan eller vil ikke skjønnne at hytteeierne nede i Dalen i alle år har deltatt på lik linje med å finansiere det samlede veivedlikeholdt etter som veinettet har vokst. Jeg har, selvfølgelig, bidratt med å dele de samlede kostnaden med veien, uavhengig av om jeg brukte hver meter, som medlem av fellesskapet. På samme måte som jeg deltar med å dekke omkostninger folk må ha om huset deres brenner ved å betale forsikringspremier jeg håper jeg ikk skal få noen glede av. Jeg regner ikke det som subsidiering, det er en kostnad for trygghet. Et gode ved å være en del av fellesskapet. Jeg håper virkelig at hytteeierne dalen vår har et annet syn på fellesskapet i vellet enn det snevre selvsentrerte synet Gamre gir uttrykk for
Kjetil Gamre, 5. mai 2015 19:34
Vedr. representanter til interimstyre og senere styret for nytt veilag. Det er svært viktig at hytteiere som ikke har særinteresser og lange 'sideveier' også melder sin interesse for å delta i det nye veilaget. Grunnen til dette er at om den fordelingsmodellen som ble presentert på GF blir brukt slik den er, med utgangspunktet at alle betaler ut fra avstand fra bommen, uansett om man benytter sideveier/privatveier eller hovedvei, så vil relativt store kostnader veltes over på de som primært bruker kun hovedvei, samt på hytteeiere med relativt korte sideveier med relativt mange hytter tilknyttet. Vinnere vil være brukere av relativt lange sideveier med få hytter tilknyttet. Undertegnede synes det er helt ok at vi alle er med på å dra lasset, slik at noen ikke får helt urimelige høye kostnader, men det er forskjell på å subsidiere med noen hunderlapper mot opp mot kr 4000-5000 pr hytte, som dagens modell vil føre til av økning av brøytekostnader for enkelte hytteeiere. Personlig vil jeg gå inn for å benytte delingsmodellen, men der det legges inn faktorer slik at sideveier "blir dyrere å bruke" enn hovedvei, samt at denne faktoren øker suksessivt med veilengde delt på antall brukere. (Lang vei og få brukere skal være dyrere for brukerne pr. meter enn en kort vei med mange brukere.) Et slikt prinsipp vil antageligvis redusere kravet om at lange privatveier skal brøytes til sterkt subsidierte kostnader for noen få brukere, samt at det da ikke blir like attraktivt å bygge flere privatveier til hytter som ligger et stykke fra dagens veinett. Spesielle hensyn kan man selvsagt vurdere på veier som tidligere var med i den opprinnelig veiavtalen eller på veier som det er aktuelt for flere enn de som har hytte til veien å benytte. Konklusjonen er derfor at vi må engasjere oss slik at særinteresser ikke får flertall.
Stein Riibe, 22. april 2015 19:06
Jeg har desverre ikke anledning til å delta på generalforsamlingen men ønsker å rette en stor takk til Veigruppen. Godt fundert arbeid med flere gode alternativer. Her er det bare å krysse fingrene for at generalforsmlingen kan samle seg om et fair og balansert opplegg, som kan være bærekraftig over tid. Veisaken har vært en gjenganger og vel utvilsomt medført slitasje og utskiftninger i styret. I så måte kan man jobbe håpe at at det fremover blir kapasitet til å jobbe mer med intitiaver som utvikler miljøet i dalen.
Harald Bakken, 13. april 2015 20:42
Også en STOR takk til di som arrangerte skirennet m.m påskeaften.
Harald Bakken, 13. april 2015 20:39
Takk til di som har kjørt skiløyper i 2015. Dere har gjort en kjempe innsats og gjort hytteturen våres enda bedre med di fine skiløypene rundt omkring.
Marianne Blikken, 25. februar 2015 13:41
Vedr. Påskeskirennet Skarsdalen. Så langt har ingen meldt seg frivillig til å arrangere påskeskirennet. Vi, fam.Blikken/Halfdansen, har vært med å arrangere i 4 år og fam. Daniel Berg har vært med i 5 år, så vi tenker nå at noen andre kan bidra med dette arrangementet og videreføre denne flotte tradisjonen vi har her i Skarsdalen. Hvis ingen melder seg vil det dessverre ikke bli arrangert påskeskirenn i år. Normalt er det tre familier i "komiteen" som er med i tre år. Hvert år går en familie ut og en ny familie kommer inn. Hvis noen er interessert er det bare å sende meg en mail: blimar@jbv.no
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Neste side