Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Harald Bakken, 13. april 2015 20:42
Også en STOR takk til di som arrangerte skirennet m.m påskeaften.
Harald Bakken, 13. april 2015 20:39
Takk til di som har kjørt skiløyper i 2015. Dere har gjort en kjempe innsats og gjort hytteturen våres enda bedre med di fine skiløypene rundt omkring.
Marianne Blikken, 25. februar 2015 13:41
Vedr. Påskeskirennet Skarsdalen. Så langt har ingen meldt seg frivillig til å arrangere påskeskirennet. Vi, fam.Blikken/Halfdansen, har vært med å arrangere i 4 år og fam. Daniel Berg har vært med i 5 år, så vi tenker nå at noen andre kan bidra med dette arrangementet og videreføre denne flotte tradisjonen vi har her i Skarsdalen. Hvis ingen melder seg vil det dessverre ikke bli arrangert påskeskirenn i år. Normalt er det tre familier i "komiteen" som er med i tre år. Hvert år går en familie ut og en ny familie kommer inn. Hvis noen er interessert er det bare å sende meg en mail: blimar@jbv.no
Erling Havre, 17. februar 2015 14:57
Erling Havre, 17. februar 2015. Jeg har først nå registrert at flere medlemmer i Skarsdalen Vel hevder at vedtak gjort i ekstraordinær generalforsamling om vei/brøyteavtale «er strid med formålsparagrafen og derfor vedtektsstridig». Dette er neppe korrekt. For å avgjøre et slikt spørsmål, må det blant annet tas standpunkt til om det foreligger noen motstrid mellom formålet og vedtaket. (Ref boken «Foreningsrett» av Geir Woxholth, Oslo 1999). Det er ikke mulig å se at det skulle være noen motstrid mellom vedtaket og velets formål, som er «å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Skarsdalen».
Torgeir Vinje, 10. januar 2015 12:45
Fiskekort for 2015 kan nå kjøpes på følgende nettside: https://www.inatur.no/fiske/50f014c9e4b0dc89e3785969
Milton Raiby, 3. januar 2015 19:24
Fikk dette tipset: http://www.nes-bu.kommune.no/Tjenester-til-deg/Natur-og-miljo/Bandtvang/
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Neste side