Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Kjetil Herland, 21. november 2014 21:28
Hei Milton Raiby, da dette er i strid med vedtektene så er vedtaket ugyldig.
Milton Raiby Olaseterskarveien, 21. november 2014 16:41
Til Kjetil Herland, og alle andre. Vedtaket er riktinok vedtektstridig, men det kreves ikke 2/3 flertall av den grunn, for det er ikke noen vedtektsendring. Derimot er det i strid med formålsparagrafen og derfor vedtektstridig, og som vedtak derfor ulovlig og ugyldig.
Kjetil Herland, 21. november 2014 14:27
Dette vedtaket er i strid med § 2 i vellets vedtekter som sier "Foreningens formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Skarsdalen." og vil iht. § 8 kreve 2/3 flertall "Vedtektsendringer kan bare vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Forslag sendes medlemmene sammen med innkallingen."
Milton Raiby Olaseterskarveien, 20. november 2014 12:04
Da har jeg betalt vel-kontingenten, jeg har betalt brøyteavgiften og jeg har spleisa på brøytinga i Olaseterskarveien, til tross for at vi ikke kommer til å besøke hytta verken påske-, vinter- eller påskeferien. Jeg betaler fordi jeg synes dette fellsskapet er det viktigste vi har i forhold til å kunne bruke hytta uhemmet. Jeg skulle ønske at også generalforsamlingas flertall hadde hatt den innstillinga, og ikke hadde trumfet gjennom en gunstig avtale for seg sjøl på bekostning av de hytteeierne som miste sin gode brøyteavtale. Det er det som er usolidarisk! ikke de som er frustrerte over at kunne tru at vellets formålsparagraf var et hjelpemiddel og et mål.
Kjetil Slettbakk,Oddbjørg Hay, 19. november 2014 19:01
Bommen er inngangen til hyttene og flesteparten tar vel noen ganger turer opp til toppen både sommer og vinter. At noen få ønsker å melde seg ut av det normale fellesskapet er ikke uvanlig. Uansett lovverk og jus er denne handlingen usolidarisk. Hvis man starter å grave er ingen ting fordelt 100 % rettferdig hvis man ønsker å se dette ensidig. Vi bodde en periode i en 2 etg. blokk med avtale om å dele på vask i sentral trappeoppgang hver 6. uke. En familie ville ikke vaske fordi de mente at familien bruke trappegangen så lite (bare hentet posten, og nesten aldri, brukte nedgang til vaskeri og boder. At noen ikke forstår betydningen av et godt fellesskap er noe vi etter hvert ser mye av. Vi godtar fellesfordeling på strømnett, vanntilførsel og fjernvarme så hvorfor ikke se hele hovedveien som en helhet. Behold, som tidligere, egen avtale for egen avstikker. Ønsker vi vei både sommer og vinter må prisen betales, alt tilsier at vi må oppføre oss solidarisk og tror ikke noen finner en annen, enkel, fordelingsnøkkel som tilfredsstiller alles ønsker. Det viktigste må vel være at økonomi og drift er helt åpen/synlig, og at vi ikke betaler mer enn hva som er av kostnader. Etter såpass mange år med drift har man sikkert oversikt over hva hele hovedveien fordelt på 10 år i snitt koster i året. Vi håper også at kreativiteten ikke blir så omfattende at det blir problemer med å oppnå enighet uten omfattende Advokat kostnader.
Milton Raiby Olaseterskarveien, 18. november 2014 21:04
Etter mine oppfatning er veiavtalevedtaket på årets ekstraordinære generalforsamling ugyldig siden det er i strid med vellets formålsparagraf. Medlemmene vil i den forstand ikke være bundet av vedtaket. Det er derfor heller ikke nødvendig å melde seg ut av vellet for å arbeide for en ny, alternativ veiavtale for dem som ikke omfattes av vedtakets hovedveisystem. Jeg er lei meg for at vellet nå har klart å bortforhandle et gode mange medlemmer har nytt godt av siden de blei medlemmer, for vårt vedkommende siden vellets første time. I alle disse årene har vi klart å holde ens pris for alle hytteeierne, selv etter at hytteeierne nede i Skarsdalen begynte å spleise med Damtjernhallsbeboerne. For vårt vedkommende er situasjonen økonomisk umulig, men vi håper at det nye utenforfellesskapet klarer å forenes om et arbeid som gjør brøytekostnadene våre overkommelige. Jeg ser fram til et samarbeid som vil gjøre hytta tilgjengelig på vinterstid igjen.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Neste side