Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Frank Karlengen, 19. januar 2016 09:07
Hei! Må "henge meg på" kommentaren fra Kjetil - løype gjengen har gjort en fantastisk jobb og løypene var flotte. Får vi litt mere snø blir det helt nydelig. I tillegg var det gode temperaturer og ett fantastisk skue og opplevelse ute på fjellet.
Kjetil Gamre, 18. januar 2016 21:02
Helgen 15-17. januar 2016. De som ikke var på hytta denne weekenden gikk glipp av kanskje vinterens flotteste skue. Strålende solskinn, 8-12 minusgrader, fantastiske snøformasjoner på trær og busker, masse dyre- og fuglespor og ikke minst flotte løyper. Tusen takk til løypegjengen med Karsten bak spakene. (Litt lite snø i løypene, men det gjorde ingen ting.) Også honør til brøyte-innsatsen lørdag etter et ganske kraftig snøfall fredag ettermiddag og natt til søndag.
Einar Gjestrum, 15. januar 2016 11:07
Minus 7 grader i Damtjernhallin fredag morgen klokken 1000. Vindstille og lett skydekke.
Torgeir Vinje, 9. januar 2016 11:13
Uheldig tilrettelegging for nedbygging av skiløypetrasé og områder opp mot snaufjell og landskapsvernområde? Revidert forslag til Arealdelen av kommuneplanen for 2015-2027 ble behandlet i Flå kommunestyre torsdag 7.1.2016. Her endret kommunestyret rådmannens reviderte planforslag, et forslag som tok mer hensyn til naturverdier mellom Skarsdalen og Veneli. Vedtak: http://sru-flaa.azurewebsites.net/api/utvalg/202959/moter/223364/behandlinger/2/behandlinger/0 Sakspapirer og rådmannens reviderte forslag FØR vedtak (inkl. plankart): http://sru-flaa.azurewebsites.net/api/utvalg/202959/moter/223364/behandlinger/2/0 http://sru-flaa.azurewebsites.net/api/utvalg/202959/moter/223364/behandlinger/2/1 http://sru-flaa.azurewebsites.net/api/utvalg/202959/moter/223364/behandlinger/2/2 http://sru-flaa.azurewebsites.net/api/utvalg/202959/moter/223364/behandlinger/2/3 I rådmannens reviderte forslag var teigene H33-H36 (hhv. opp mot Kristnatten og langs/i rundløypetraséen mellom Damtjern/Skarsdalen og Veneli) tatt ut, bl.a. etter vurdering av uttalelser i høringsrunden. Imidlertid fremmet Bygdelista forslag i kommunestyremøtet om å ta H33-H36 inn i planforslaget igjen, og dette ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer. Med denne endringen legges planforslaget snart ut til 2. gangs offentlig høring, slik forslaget fremstod for disse teigenes vedkommende ifm. 1. høringsrunde (ref. kartlenke nedenfor): http://sru-flaa.azurewebsites.net/api/utvalg/200661/moter/220285/behandlinger/5/1 (opprinnelig plankart fra 24.6.2015, før rådmannen tok ut H33-H36). Det kan se ut til at kommunestyret med sitt vedtak ønsker å tilrettelegge for faktisk nedbygging av de kanskje mest brukte områder helt inntil snaufjellet og Vidalen/Vassfaret landskapsvernområde, dvs. nettopp de begrensede områdene man skulle tro Flå ønsker at gamle og nye turister og hyttefolk skal benytte. Det er opp til enhver å vurdere om dette er klokt, langsiktig og bærekraftig, enten man har et nærings- eller et naturperspektiv på vedtaket og det planforslag som nå skal ut på fornyet høring. Følg med!
Erik F. Hansen, 22. desember 2015 09:43
Mandag 211215 Dyrskardvegen er skøytebane frem Skarsetra, må ha kjetting. Veldig bra strødd hele hovedveien
Marvin Stokka, 19. desember 2015 09:59
19 desember 2016 Kom opp igårkveld. Veien fra tusen meteren og nedover mot H22 og H12 er ren holke. Det eneste som duger er kjetting.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Neste side