Velkommen til Skarsdalen vel

 

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 16.OKTOBER 2014

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 16.OKTOBER 2014

Hovedvei og sideveier:

*Styret fikk klar føring fra XGF om å jobbe videre og fremforhandle en ny avtale som kan forelegge GF 2015 for avstemning.

Det må jobbes for:

*En totalavtale for alle veier.
*En ordentlig og ryddig anbudsprosess
*Mer innsyn i Veisameiets regnskaper
*Medlemsskap og deltagelse i Veisameiet for alle nye grunneiere/ hytteeiere

(20.11-14 styret)


Les hele referatet fra XGF her:

TID FOR MEDLEMSKONTINGENT 2015

TID FOR MEDLEMSKONTINGENT 2015

Faktura sendes til alle hytteeiere i Skarsdalen som velstyret har kjennskap til, også til dem som p.t. ikke er registrert som velmedlemmer.

Fakturaen sendes på e-post til hytteeiere som styret har e-postadresse til.

Hytteeiere uten kjent e-postadresse får fakturaen i vanlig brevpost. Disse bes om å melde inn navn, e-postadresse, gnr. og bnr. til post@skarsdalenvel.net.

Forslag til Generalforsamlingen 2015 må være styret i hende innen 31.12.2014, jf vedtekt § 5.

(11.11-14 styret)


Les hele teksten her

VEIAVTALE 2014-2015

Avtale for bruk og vedlikehold av hovedveien i Skarsdalen:

Mellom følgende parter: 

Veien Gulsvik – Damtjern Sameie ved grunneierne
og
Skarsdalen vel som representant for hytteeierne.

(10.11-14 styret)


Les hele veiavtalen her

VELET ØNSKER OG STYRKE VEIGRUPPEN

VELET ØNSKER OG STYRKE VEIGRUPPEN

Veisaken i Skarsdalen er en utfordring for hytteeiere, den eksisterende veigruppen, og velstyret.

Det trengs nye krefter til gruppen og nye forslag for at vi skal finne løsninger som alle kan være tjent med.

Har du gode ideer og anledning til å sette av tid til oppgaven vil vi gjerne høre fra deg, enten som medlem av veigruppen eller innspill til den.  

Send en melding til  post@skarsdalenvel.net

(09.11-14 styret)


Se større kart over veiene her

NYE TILBUD PÅ BRØYTING AV SIDEVEIER I SKARSDALEN

NYE TILBUD PÅ BRØYTING AV SIDEVEIER I SKARSDALEN

Kontakt

Morten Ganrudbakken

Tlf.:900 28 646.  

morten@gandrudbakkenmaskin.no

Han er nå åpen for andre priser og typer avtaler for sideveiene enn dem han ga til veigruppen. Gandrudbakken er veilagets hovedentrepenør og har brøytejobben med hovedveien.

ELLER:

Egil Andre RoaTlf.: 411 61 666 og 411 33 027 post@rmob.no 

Som også tar på seg jobben med brøyting av sideveier og gårdsplasser.

 (31.10-14a)


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 16.OKT.: VELSTYRETS PRIMÆRE FORSLAG BLE VEDTATT

Sideveiene ble tatt ut, slik at hovedveien er begrenset til Skardsdalsveien fra bommen i Gulsvik og opp til og med liten parkeringsplass ved pumpestasjon til renseanlegget på toppen. Alle andre veier i Skarsdalen er utenfor hovedveiavtalen. 

Alle hytteeiere betaler samme årsavgift for bruk av veien. Kr 2200,-.

(17.10-14a)

Referat blir lagt ut så snart det er ferdig.

Se styrets presentasjon på generalforsamlingen her(21.10-14a)


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Neste side