Velkommen til Skarsdalen vel

 

INTERIMSSTYRE SKARSDALEN VEILAG

Her er oversikten over hvem som har meldt seg og utgjør interimsstyre i Skarsdalen veilag:

Ketil Gamre

Frank Karlengen

Ketil Omberg

Einar Gjestrum

Arne Herberg 

Jan Egil Melvik

Horst Vogel

Hovedoppgavene for interimsstyret blir å sette opp forsalg til vedtekter, forslag til avtale med veisameiet (grunneierne) samt å forberede allmøte, konstituerende stiftelsesmøte og generalforsamling.

(20.05-15)a


SOMMERAKTIVITETER I VASSFARET

SOMMERAKTIVITETER I VASSFARET

Det skjer mye i Vassfaret i sommer:

Kunstutstilling med mange fine motiver fra Vassfaret, kaffe og kaker på Skrukkefyllhaugen og åpning av ”Ruggstien”.

Guidet tur gjennom Vassfaret med lokalkjent guide.

”Vassfardagen” aktivitetsdag på Skrukkefyllhaugenmed noe for enhver smak for hele familien.

Interessant utstilling og foredrag om ”Krigen i Vassfaret”.

(20.05-15)a


Se hele oversikten over aktivitetene og vei-beskrivelse her:

2015 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

2015 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

1. Godkjenning av innkalling

2. Konstituering

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap for 2014

5. Budsjett for 2015

6. Forslag:

   Forslag fra styret:

   Ny fordelingsmodell for veikostnadene

   Dannelse av veilag

   Endring av vedtektene

7. Valg av styre, revisor og valgkomité

(08.05-15 endret 09.05-15)a


Les hele referatet her

DET NYE STYRET I SKARSDALEN VEL

DET NYE STYRET I SKARSDALEN VEL

På generalforsamlingen 29. april ble disse valgt:

Leder: Arne Herberg, for to år (bilde)

Styremedlem: Tom Blekstad, for to år

Styremedlem: Roar Johansen, for to år

Styremedlem: Jan Egil Melvik, for ett år

Ikke på valg: styremedlem Annemor Falla

Revisor: Hans Jørgen Mikkelsen

Valgkomite: Ketil Omberg, May Helen Reppe, Daniel Berg og Einar Gjestrum

(30.04-15)a


STYRETS FORSLAG VEDTATT

STYRETS FORSLAG VEDTATT

Det dannes et VEILAG uavhengig av velet hvor alle hytteeierne automatisk er medlemmer.

Veilaget tar seg av vinterbrøytingen av hele veinettet og finansierer det med veiavgift.

VEISAMEIET (grunneierne) fortsetter som nå, men tar kun ansvaret for sommervedlikeholdet av Skardsdalsvegen og finansierer dette med bompengene og hvor et eventuelt overskudd skal brukes på vedlikehold.

(30.04-15)a


Les hva generalforsamlingen vedtok her:

DANNELSE AV SKARSDALEN VEILAG

DANNELSE AV SKARSDALEN VEILAG

Det gamle styret i velet vil i samarbeid med det nye styret samarbeide om opprettelsen av et Veilag. Det vil bli opprettet et interimsstyre som tar initiativ til stiftelsesmøte for samtlige hytteeiere i dalen. 

Veilaget vil ha ansvar for vinterbrøyting av alle veier, stikkveier, innkjørsler og parkeringsplasser.

De som er interessert i å være med i interimsstyret bes å sende e-post til post@skarsdalenvel.net.

(30.04-15)a


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste side