Velkommen til 

Skarsdalen Vel og Skarsdalen Veilag

ÅRSMØTE I SKARSDALEN VEILAG SA

ÅRSMØTE I SKARSDALEN VEILAG SA tid: tirsdag 30. mai 2017 kl 18.00

sted: Møterom hos Ellingsen NOR Instruments, Årenga 8,1340 Skui, Bærum

Årsmøtet er veilagets øverste myndighet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i saker som står på innkallingen. Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 1. mars.

Les mer her

Generalforsamling for Skarsdalen Vel

Generalforsamling for Skarsdalen Vel Det planlegges å avholde generalforsamling for Skarsdalen Vel mandag 3. april 2017. Vi regner med at møtet blir i Oslo-området. Hold av dagen.
Les mer her

VEGSTATUS I SKARSDALEN

VEGSTATUS I SKARSDALEN Torsdag 16.02.2017 kl 12: Det meldes om fine kjøreforhold.

Les mer her

Medlemskontingent 2017

Medlemskontingent 2017 Det er nå på tide å betale medlemskontingent 2017 for Skarsdalen Vel.
Les mer her

HYTTE & FRITID NR 3 2016

HYTTE & FRITID NR 3 2016

God lesing!

.

(02.10-16)


Les hele bladet her

WEBKAMERA I SKARSDALEN

WEBKAMERA I SKARSDALEN

Kamera er montert øverst i Damtjernhallin med utsikt mot Damtjern. 

Klikk her!


1  2  3  4  5  6  7  8  Neste side