Velkommen til Skarsdalen vel

 

NY INNSTILLING TIL VELSTYRET FRA VEIGRUPPEN del 1

Veigruppen har på sitt møte den 26. 01.2015 besluttet å fremme forslag om en ny fordelingsmodell for veiavgifter til velstyret.

I følgende blir modellen betegnet som «Avstandsmodell» fordi veikostnaden er beregnet fra den avstand en hytte har til et referansepunkt.

Det er nå velstyret som skal overta og fortsette prosessen:

Styret skal vurdere løsninger, forhandle med veisameiet, og til slutt legge frem forslag på generalforsamlingen 29.april.

(17.02-15)a


Les veigruppens innstilling, kart og henvisning til XL-ark her

VEI OG FØREMELDING SKARDSDALSVEGEN

VEI OG FØREMELDING SKARDSDALSVEGEN

Fra Gulsvik til  parkeringsplass ved renseanlegget Damtjernhallin.    

 Torsdag 26 .februar 2015 kl 12.00:

Fint snøføre på hovedvei, men en del vind i fjellet. Det føyker litt og skal blåse og snø i helgen, så det kan til tider bli vanskelige kjøreforhold. Anbefaler folk som skal bruke veiene i helgen å bruke vakttelefonene.

Sjekk: http://www.yr.no/sted/Norge/Buskerud/Flå/Knutestua/

Vakttelefon Gandrudbakken  905 24 959 hovedvei og sideveier.

Vakttelefon Egil Andre Roa  411 33 027 sideveier.


INNSPILL UTBYGGINGSOMRÅDE TURUFJELLET

INNSPILL UTBYGGINGSOMRÅDE TURUFJELLET

Innspillet kommer fra tre grunneiere; Jon Erik Wee, Knut Hilde, Erik Andre Vee i området og to eksterne investorer; Olav Thon og Ivar Tollefsen.

Aktørene vil gå samen og utvikle området med hytter og felles infrastruktur.

I følge Flå kommune vil det bli offentlig høring for prosjektet tidligst etter ca 1. juni.

Høringsfrist tidligst ca 15. september.

Sluttbehandling i kommunestyret tidligst ca februar 2016.

 (16.02-15)a


Les hele innspillet her

DESSVERRE, INGEN REIN PÅ FJELLET VÅRT I VINTER

DESSVERRE, INGEN REIN PÅ FJELLET VÅRT I VINTER

I disse dager har Filefjell Reinlag flyttet om lag 3000 dyr fra sommerbeite til vinterbeite.

Vinterbeitet dekker hele område mellom Hallingdal og Valdres, mellom Riksvei 7 og E16. 

Reinlaget har dessverre ikke fått noe rein på vinterbeite i området Sørbølfjell/Dytholfjell. Det har vært store problemer med å få reinen opp fra skogen i Vassfaret.

I skogen er det veldig gode beiteforhold i vinter, så dette er grunnen til at de ikke vil opp på snaufjellet.

(09.02-15)a


Les mer om reinen og se større bilde her

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKARSDALEN

E-post 30. januar 2015:

TIL Flå kommune ved overingeniør Vidar Seterstøen.

FRA Skarsdalen vel

Reguleringsbestemmelser for Skarsdalen:

Vi viser til tidligere kontakt om saken, der kommunen blant annet ga signal om at nåværende bestemmelser til reguleringsplanen for Skarsdalen ikke var gode nok.

Kommunen ville derfor selv utforme forslag til nye reguleringsbestemmelser.


Les hele e-posten fra velet her

KJØP OG SALG PÅ SKARSDALSTORGET

Ønsker hytte i Damtjernhallin

Vi er en familie på fire som er på søk etter å kjøpe hytte i Damtjernhallin. Langtidsledige /åremål er også av interesse.

Trampoline ønskes byttet i to sekker ved

Trampoline til salgs. Komplett lite brukt 3.2 m Ligger demontere på hytta ved Nordhøy Blir din for to sekker ved. 

Lima gassovn ønskes solgt

Gassovnen (uten gasstank) er brukt 4 ganger og veldig god. Selges kr. 400,-. 

Interessert? Gå inn på "MEDLEMSSIDER"

(20.01-15)


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Neste side