Velkommen til Skarsdalen vel

 

DET NYE STYRET I SKARSDALEN VEL

DET NYE STYRET I SKARSDALEN VEL

På generalforsamlingen 29. april ble disse valgt:

Leder: Arne Herberg, for to år (bilde)

Styremedlem: Tom Blekstad, for to år

Styremedlem: Roar Johansen, for to år

Styremedlem: Jan Egil Melvik, for ett år

Ikke på valg: styremedlem Annemor Falla

Revisor: Hans Jørgen Mikkelsen

Valgkomite: Ketil Omberg, May Helen Reppe, Daniel Berg og Einar Gjestrum

HELE REFERATET KOMMER SÅ SNART DET ER FERDIG

(30.04-15)a


STYRETS FORSLAG VEDTATT

STYRETS FORSLAG VEDTATT

Det dannes et VEILAG uavhengig av velet hvor alle hytteeierne automatisk er medlemmer.

Veilaget tar seg av vinterbrøytingen av hele veinettet og finansierer det med veiavgift.

VEISAMEIET (grunneierne) fortsetter som nå, men tar kun ansvaret for sommervedlikeholdet av Skardsdalsvegen og finansierer dette med bompengene og hvor et eventuelt overskudd skal brukes på vedlikehold.

(30.04-15)a


Les hva generalforsamlingen vedtok her:

DANNELSE AV SKARSDALEN VEILAG

Det gamle styret i velet vil i samarbeid med det nye styret samarbeide om opprettelsen av et Veilag. Det vil bli opprettet et interimsstyre som tar initiativ til stiftelsesmøte for samtlige hytteeiere i dalen. 

Veilaget vil ha ansvar for vinterbrøyting av alle veier, stikkveier, innkjørsler og parkeringsplasser.

De som er interessert i å være med i interimsstyret bes å sende e-post til post@skarsdalenvel.net.

(30.04-15)a


2014 VEIREGNSKAP

Vegen Gulsvik-Damtjern Sameie

(28.04-15)a


Se regnskapet her

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG 29. APRIL 2015  KL.18:30. 

Korsvollhuset, Langåsveien 18, Oslo (Samme møtested som for GF i 2014).


Velstyret skal fremlegge forslag til ny veiavtale / eventuelt etablering av veisameie etter avstandsmodell-prinsippet.

(Oppdatert 17.04-15)a

Trykk her for å teste avastandmodellen


Trykk her for å lese hele innkallingen med styrets forslag

SE OM DET FORTSATT ER SNØ I SKARSDALEN

SE OM DET FORTSATT ER SNØ I SKARSDALEN

Webkamera i Skarsdalen

Kamera er montert øverst i Damtjernhallin med utsikt mot Damtjern.


Se her
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Neste side